Yalnızlık Kavramı Üzerine Çıkarımlar

yalnızlık kavramı

Halihazırda yalnızlık kavramı için sözlüğe baktığımıza insanın dünyadan kopmuş olma hissi karşımıza çıkar. Ayrıca boşlukta bulunma hissini ortaya çıkarmasıyla beraber birtakım eksiklikleri dile getirir. Ancak şüphesiz ki felsefi tanımıyla aynı anlamlara gelmez yalnızlık. Çünkü sadece tek olma veya yalnız kalma fiziksel bir durum değildir. Arkadaş eksikliği içermesiyle birlikte çok daha ötesine geçme halidir. Birçok yazarın yalnız olma eylemi veya yalnızlığı önemli görme hali de buradan gelir. Baktığımızda yalnızlık olumsuz bir kavramdır. Bir kişinin yalnız olması halinde üzüntü ortaya çıkar. İnsanların o kişiye acıması söz konusudur. Bununla birlikte yardım etme isteği de canlanır zamanla. Ancak yalnızlık bir seçim olabilir mi sizce? Hatta bir başkaldırı olarak da yalnızlık kavramını tanımlamamız çok mu ihtimal dışı sizce?

Psikolojik Yalnızlık

Ruhsal anlamda yalnızlık kavramı aslında bir farklılığı işaret eder. Her ne kadar fiziksel olarak etrafında insanlar olsa da kişinin yalnızlığı hissetmesi söz konusudur. Kendisini anlayan ya da kendisi gibi düşünen insanlara sahip olmamak da bir yalnız olma halidir. Ayrıca kişinin yalnız olması da sevdiklerinden uzak olmasına bağlı olabilir. Ruh sağlığı bilimine göre baktığımızda kişinin yakınlık ya da aidiyet kavramlarını hissetmemesi durumuyla açıklanır. Yani burada çevredeki insan sayısına göre bir hesaplama söz konusu değildir. Kaç kişinin var olduğu ya da nelere sahip olduklarına bakmak doğru olmaz. Sadece kişisel bir doyum halinin olup olmadığıdır tüm mesele. Binlerce insana hitap eden bir kişinin bile yalnızlık çekebileceğini düşünmek mantıksız olmaz.

Toplumda kendisini yabancı gören ya da ayak uydurmak da zorlanan kişileri de yalnız olarak tanımlamak mümkündür. Ayrıca dışlanma durumları da yine kişiyi toplumdan uzaklaştır. Bunun getirdiği bir psikolojik yalnızlık da yine aynı durumdur. Kendisini anlamayan bir topluluk içerisinde olmak ise hemen her yazarın ortak görüşüyle en acımasız yalnız bırakılma örneğidir. Yine var olan geçici yalnızlık kavramı ise kişiye aittir. Kendi tercihiyle diğer insanlardan ayrı kalma durumudur.

Yalnızlık Özgürleştirir Mi?

Çoğunlukla olumsuz imaja sahip olan yalnızlık özgürleştirici bir niteliğe de sahiptir şüphesiz. Çünkü herkes gibi olmamak ya da kendisini farklı hissetmek beraberinde birçok kazanım sağlar. Bununla birlikte daha farklı düşünmesi ve yaratıcı hisler içermesi de ihtimal dahilindedir. Kişiyi bireysellik yolcuğunda öne çıkan bir kavramdır yalnızlık. Her durumu onaylamak ve herkes gibi olmaya çalışmak aslında insanın özünde yoktur. Ancak yine de daha sorunsuz bir hayat yaşama adına bu durumu tercih eder. Sonrasında ise toplum içerisinde hiçbir farklılığa sahip olmayan bireyler ortaya çıkar. Ancak yalnızlık ki bunu farklı şekillerde belirleyebilir insan, kişiyi daha özgür yapar. Her kararında kendisine danışarak hareket etmesi de bağımsız bir hürriyet verir.

Yalnızlık Kavramı Görüşleri

Kültürlere göre de yalnızlık kavramı görüşleri yazarları etkilemeye devam ediyor. Batı kültürü açısından baktığımızda bireysel kazanımlar daha değerlidir. Bundan dolayı arkadaş çevresinin olmaması ya da etkili bir referans bulunmamasıyla yalnızlığa doğru adıma atar insan. Çekirdek aile ve arkadaşlarla toplum bağı oluşur. Ancak Doğu kültürüne bakarsak çok daha geniş bir alan söz konusudur. Ailenin yanı sıra akrabalar ve topluluk kişiyi yalnız olmama konusunda uyarır. Erkek ya da kadın için elbette ki kültürel aykırılık durumları da vardır. Ancak temelde insana dair bir yalnız olma karşıtlığı kendini gösterir. Yalnız olan veya kalan insan kötüdür, eksiktir ve zavallıdır algısı bulunur kültürlerde.

Yalnız İnsanların Ortak Özellikleri

Psikoloji özelinde sonuçlar aldığımızda yalnızlık olumsuz özellikleriyle tanımlanır hale gelir. Sosyal kaygı ve çekingenlikle başlarken sonrasında özgüven eksikliği de nedenleri arasındadır. Ardından ise yalnız kişilerin ilk ortak özelliği içe dönük hayat yaşamalarıdır. Kaygılı ve stresli günleri çok daha fazla olurken aynı zamanda depresyona yakın bir süreç sahibidir. Ancak elbette ki toplumla barışık olmaması ya da toplumun hatalarını görebilmesi de başarıdır. Bunu yadsımak ya da toplumun her yaptığını doğru kabul etmek gerçekçi olmaz.

One Reply to “Yalnızlık Kavramı Üzerine Çıkarımlar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir