Türklerin Yemini Ant İçmek Nereden Geliyor?

Birçok farklı şekilde karşımıza çıkan deyimlerden olan ant içmek nereden geliyor acaba? Türk ve Moğol kültürlerinde var olan inanca göre yemin etmek anlamı taşıyan ant içmek çokça yaygındır. Geçmişi de bir hayli geriye giden and içme kültürüyle ilgili günümüzde ilginç yansımalar bulunur. Kökenine baktığımızda Moğolca olan anda kelimesinden gelir. Andgay olarak da bilinen and içme aslında kutsal bir davaya işaret eder. Çünkü yeminden dönmek başlı başına Türk kültürü açısından büyük bir suçtur. Bununla beraber bir günah olarak tanımlanması da kutsallığını artırmaktadır.

Ant İçme Kardeşliği

Ortak bir toplumsal algının oluşturduğu and kültürü asırlardır devam ediyor. Kan kardeşliği ve kan içme durumu da yine buradan gelir. Ayrıca ant içme törenlerinde de başlıca kılıç veya bıçak kullanımı vardır. Halihazırda demir kutsal kabul edildiği bu eşyalarda belirleyicidir. Ayrıca bir güç gösterisi olarak da and içme törenlerine bakmak söz konusudur. Bununla beraber ant içme nereden geliyor ve nasıl bir organizasyona sahip? Sanat eserleri içerisinde de çokça geçen bir tabir olmayı sürdürüyor.

Ant İçmek Nedir?

Eski Türk geleneğine baktığımızda and içmek aslında kımız ile doğrudan bağlıdır. Bilindiği gibi Türk coğrafyasında ki günümüzdeki Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan için geçerlidir, at sütü çok değerlidir. Orta Asya yurdu olan bölgede halen at sütü tüketimi vardır. Bununla birlikte bir ikram olarak da sunulmaya devam ediyor. Başta elçiler olmak üzere önemli devlet adamları da kımız tüketerek bu geleneği devam ettirmiştir. Ayrıca devletler arası yapılan görüşmelerde de ya da Türk toplulukları arasındaki anlaşmalarda da belirleyici olmuştur. Karşılıklı söz verme sürecinde kımız bulunan kaplar kullandı insanlar. At sütü içerisine kişiler kendi kanlarını damlatır. Sonrasında var olan olayla ilgili yapacaklarının sözünü verir. Ardından ise sözünü yerine getirmediği takdirde, “gök girsin, kızıl çıksın” tabiri kullanılırdı. Bu, ölüme razı olduğunu gösterir. Bununla birlikte kanlı at sütü olan kımız içilir ve ant içme töreni tamamlanır. Buradaki önemli hususların sayısı elbette ki fazla. Kımız, kan damlatma, ölüme razı olma temel unsurlardır.

Ant İçme Deyimi Nasıl Kullanılır?

Anlaşma olarak kabul edilen bu ant içmek nereden geliyor sorusu bu şekilde yanıtlanır. Bir deyim olarak günümüzde de ant içtim, ant verdim, ant ver laflarını duymak mümkündür. Son derece yüksek bir değere sahip olan saygınlık göstergesi ant içme törenleri, sıradanlığın ötesindedir. Halkın toplanması, halka duyurulması da buradan gelirdi. Türklerin asla verdikleri anttan dönmedikleri de bilinir. Bundan dolayı başta Çinliler olmak üzere birçok farklı kavim ve millet, ant içme törenleriyle kendilerini garanti altına alırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir