Pozitif İslam Anlayışına Geçiş

Kavramlar arasında boğulmadan bir bakış atmak pozitif İslam üzerine. Yüzyıllardır devam eden İslam yorumlamaları artık yeni düzlem içerisinde değerlendirmeye açıktır. Halide Edip başta olmak üzere …