Realist Bakış Açısı Mutluluk Veriyor

Söz konusu olgu ve durumları realist bakış açısı ile değerlendirmek mutluluk veriyor. Evet, bu sonuç London School of Economis ve Bath Üniversitesi çıkışlı bir değerlendirmeye dayanıyor. 2009 yılına dek süren çalışmaların neler ortaya koyduğunu anlamak belki de ilerisi için bizlere birçok şeyi söyleyecek. İngiltere merkezli araştırma sonuçlarına göre Optimist ve Pesimist olmanın olumsuz etkileri çok daha fazla.

Optimist ya da Pesimist Algılar

Kısaca ifade etmemiz gerekirse Optimist bakış açısı, her durumda her şeye olumlu pencereden bakmayı öğütler. Bardağın dolu tarafını görmenin ne kadar değerli olduğunu belirtir. Bununla birlikte geleceğe de yaklaşım sürekli olumlu ve umutludur. Olaylardan çıkardığı sonuçlarda da bunun yansıması vardır. Pesimist bakış açısı ise en kötüyle karşı karşıya geldiklerinde bile yanılmayacaklarından emindir. Olayların daha olumsuz tarafına bakmayı tercih ederler. Yaptıkları planlar doğrultusunda en kötü sonucun ortaya çıkacağına göre tahminler sunar. Sonrasında da en kötüsü gerçekleşince bile hayattan kopmamış olurlar.

Aslında öze baktığımızda ikisinde de temel amaç insanın hayattan kalmasıdır. Ne olursa olsun sarsılmaması üzerine bir felsefi yaklaşımdır. Çünkü her ne olursa olsun hayatın devam edeceği açıktır. Eğer algıları doğru bir şekilde kurarsa insanoğlu, gelebilecek riskleri de en aza indirerek zarar durumunu yok eder.

Bakış Açısı Deneyi Başlıyor

Boylamsal bir araştırma olmakla beraber sağlık, finans ve aile yapısı gibi ana konuları içeren deney başladı. Optimist görüşe hakim insanların geleceğe dair tahminleri devamlı olumlu oldu. Burada bakış açısından öte hep tahminlerin olumlu olmasıyla ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. Çünkü iyi şeylerin olacağına dair inançların gerçeklik boyutundan ayrıldığı sonucu vardı. Hiçbir şekilde gerçek tahminlere yönelik bir bakış açısı yoktu. Hayali bir iyi niyet algısı söz konusuydu. Her geçen sene finansal açıdan daha iyi olacağını söyledi denekler. Aile yapılarının daha iyiye gideceğini de ekledi.

Pesimist bakış açısından elbette tam tersi bir durum vardı. Bunun sonucunda da en kötüye hazırlık süreci hakimdi. Kişinin yıkılmaması adına devamlı tüm konuların en kötü senaryoları ortaya çıktı. Finans özelinde optimistler asla tasarruf yapamazken pesimist kişilerde ise harcama isteği yoktu. Bu durumlar ise hayatı yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. Daha farklı noktalarda kişilerin algılarından ötürü riskleri de beraberinde getiriyor.

Realist Bakış Açısı Sonuçları

Araştırmaların gösterdiğine göre ise realist bakış açısı sahibi kişilerin psikolojik açıdan en iyi olmaları şaşırttı. Realist bakış açısıyla diğerlerine kıyasladığımızda ortada çok ilginç veriler vardı. Pesimistler %37,2 daha fazla psikolojik baskı ve endişe yaşıyordu. Ayrıca optimistler daha iyi olsalar bile %11,8 daha fazla sıkıntı yaşadıkları saptandı. Yaşam doyumu özelinde de insanların yaşadıkları baskıların etkileri fazla oldu.

Bundan ötürü insan yaşamı özelinde realist bakış açısı büyük bir öneme sahiptir. Felsefi anlamda öngörülen unsurların neler olduğu ve algılama durumundaki doğruluk süreci değerlidir. Daha iyi ya da daha kötü değil, olduğu gibi kabul etmenin önemi fazladır. Kişiyi tüm endişe, sıkıntı ve baskılardan kurtulan realist bakış açısı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir