İslam Şehri Medine İsmi Nereden Geliyor?

Hicaz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Medine ismi nereden geliyor acaba? İslam Dünyası için en önemli birkaç mekan arasında yer alan bu kutsal beldenin hikayesi nedir. Arap Yarımadası kenti bugün Suudi Arabistan sınırları içerisinde yer alır. Bununla birlikte Mekke’ye 350 Kilometre uzaklıkta olup Kızıldeniz’e yakındır. Geniş bir düzlük üzerindeki bu kutsal kentin kuzeyinde Uhud Dağı, güneyinde ise Air Dağları bulunur. Doğu kısmında ise volkanik lav akıntısı vardır.

Yesrib Dönemi Kent

Halihazırda Medine kentinin aslında ilk adı Yesrib olmakla beraber uzun asırlar bu şekilde kalmıştır. İİk yerleşen önemli isimlerinden Yesrib bin Vail bin Kayine isminden almıştı kent adını. Bununla birlikte “zarar vermek, bozmak, kötülemek” anlamlarına gelir bu isim. Bu ismin uzunca bir süre kullanımı tüm şehir için olmuştur. Ancak sonrasında Hz. Muhammed’in Mekke’den hicreti akabinde bu isim değişikliği olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de Medine ismi geçer. Ancak burada yine isimle ilgili birçok bilgiye sahibiz. Çünkü temelde doğrudan bir isim değişikliği söz konusu değildir.

Yeni Kent Adına Öneriler

Hz. Muhammed’in gelmesiyle birlikte Medine halkı ve yöneticileri biat eder. Sonrasında yeni “lider” olarak seçimi gerçekleşir. Artık bir devlet yönetimi ya da toplumu yönetme görevi de Hz. Muhammed’e verilmiş olur. Ardından şehre güzel bir isim verilmesini teklif eder. Bununla birlikte herkesten öneriler gelmeye başlar. Özellikle hoş ve güzel bir ismin olmasını ister Hz. Muhammed. Bunu da tabe ve taybe kelimeleriyle açıklar. Sonrasında İslam Kaynaklarında gelen isimlere baktığımızda Azra, Miskine, Cabire, Mecbure, Mahabbe, Mahcube önerileri vardır. Kentin isminin bunlar olmasını belirten kişilerin sayısı oldukça fazladır. Peki, Medine ismi nereden geliyor o zaman dediğinizi duyar gibiyim.

Hicret Yurdu Medine İsmi Nereden Geliyor?

Hicret ile beraber birçok değişim yaşanır kentte. Özellikle İslam üzerine bir yaşantı söz konusu olur. İnsanların daha modern bir anlayışa sahip olmasını sağlar İslam. Ayrıca eğitim üzerine çalışmalar vardır. İnsanların daha medeni bir yaşam sürmeye başladıklarını söylemek de yanlış olmaz. Bununla birlikte Medine kelime manasına da farkı yaklaşımlar vardır. Bunlardan bir tanesi “Medinta” kelimesinden türemiş olduğudur. Burada İbrani diline baktığımızda “bir yönetici, yetkili kişinin nüfuza giren belde” anlamı çıkar. Arapça’da ise “müdün” kökünden gelir.  Bu anlamı üzerinden baktığımızda “tüm dünya geneli için yerleşmeye en uygun belde” anlamını ifade eder. Özellikle Müslümanların bir kaçış ya da kurtuluş alanı olduğunu düşünürsek bu ifade daha doğru olur. İslam için bir kuruluş ve rahata erme bölgesidir Medine. Buradan hareketle Medine ismi her geçen yıl yaygın kullanıma sahip olur ve günümüzde de artık kent için Medine ismi değer kazanır.

Medine Kentine Kötü Adlandırmalar

Bazı dönemlerde şüphesiz ki farklı adlandırmalar olduğu da açıktır. Bunlardan en yaygını ise Emeviler Dönemi içerisinde yaşanır. Baskıcı ve ırkçı politikalarıyla meşhur olan Emevi Devleti için Medine her zaman muhalif bölge olmuştur. Bundan dolayı Hz.Peygamber’in güzel isimler verdiği bu kutsal şehre “Ümmünet” adını koymuşlardır. Yani “kirli şehir” olarak kabul etmişlerdir Medine kentini. Ancak şüphesiz ki İslam Dünyası için önemli halen çok fazladır. Çünkü Kur’an ile feth edilen bir kentin hiçbir zorlama yaşamaması ve yaşatmaması bir yana İslam’a kapı açması da büyük bir ayrıcalıktır. Bunun neticesinde özellikle şiir türünde çok sayıda sanat eserinde Medine’ye övgüler vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir