İki Bayram Arası Düğün Olmaz Mı?

iki bayram arası düğün

Halk ağzı için yaygın olan iki bayram arası düğün olmaz sözünün kökeni nedir acaba? Nasıl ve neden böyle bir anlayışın ortaya çıktığına hep birlikte bakalım. Öncelikli olarak dini bir açıdan değerlendirdiğimizde İslami bir karşılığı yoktur. Hem Diyanet hem de diğer ülkelerin dini kaynaklarında böyle bir engelleme söz konusu değildir. Bununla birlikte herhangi bir kısıtlama olmayacağı da açıktır. Çünkü nikah ve düğün süreçleri son derece önemlidir. Kişilerin evlilikler yaşaması da çokça tavsiye edilen bir durumdur. Peki, iki bayram arası düğün olmaz sözü nereden geliyor?

Cahiliye Dönemi Gelenekleri

Söz konusu inanış aslında birçok farklı nedenden kaynaklanmış olabilir. Halihazırda Arabistan Yarımadası için geçerliliğe sahiptir. Bununla birlikte İslam öncesinden kalma anlayışlardan birisidir, diyebiliriz. Çünkü iki geçerli olayın yaşanmış olabileceği tarihler çok eskidir.

Veba Salgını Olayı

Arapların yaşadığı en trajik olaylardan bir tanesi Şevval ayında vuku bulan veba salgınıdır. Çok eski tarihlerde yaşanmış bu olay, Şevval ayı içerisinde vuku bulmuştur. Ramazan ayından sonraki ay olan Şevval, bu açıdan çok karamsar bir algıya sahiptir. Ramazan ile Kurban Bayramları arasında yer aldığı için çoğunlukla üzüntü dönemidir. Kişilerin uğursuzluk inancı da buradan gelir. Bundan ötürü iki bayram arasında düğün sırf bu ay için yapılmaz. Vebanın binlerce kişiyi öldürmesi yüzünden bu ayın tam anlamıyla bir şanssızlık getirdiğine dair batıl inanç hakimdir. Putperest zamanlarında ise kabile reisleri, Şevval ayında nikahlanmayı yasaklamıştı. Bunun etkisiyle ortaya çıkan bu söz, günümüzde de varlığını devam ettiriyor.

İki Bayram Arası Düğün Olmaz!

Bir başka gerekçe ise yine putperestlik dönemi Arabistan Coğrafyasına aittir. Söz konusu bölgede hayvancılık çokça yaygındı. Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kazançları çok sınırlıydı. Sadece yılda iki kez alışveriş yapma imkanları olduğu için dini bayramların önemi büyüktü. İki bayram öncesinde alışverişler yapılarak yıllık eşyalar alındığı için bütçe oluşturmak çok zordu. Bundan dolayı iki bayram arası düğün yapılmaması mecburiydi. Çünkü düğün için gerekli maddi gelir yoktu ortada. Bayramların geçmesinden sonra düğünlerin yapılması ise aileleri çok daha rahat bir şekilde alışveriş yapmaya teşvik ederdi. Bayramlar için harcanması gereken tarım ve hayvancılık gelirinin yok olmaması için iki bayramın arasında düğün olmazdı. Ancak bu inanışın da İslam ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir