Her Gün Duyduğumuz Merhaba Nereden Geliyor

Selamlaşma olarak kullanılan kelimelerden belki de en popüleri olan merhaba nereden geliyor acaba? Hemen her gün kullandığımız bu kelimenin ne anlama geldiği, neyi ifade ettiğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Çok sık kullanımı bulunan Merhaba, ilk olarak Mukaddimetü’l Edep isimli kitapta kendisini yer buldu. En azından en eski tarihi kaynak olarak bunu belirtmek yanlış olmayacak. 1300 yılından önce yazılmış olan bu yazılı eserin haricinde sözlü olarak da kelimenin kullanımı söz konusudur. Çok daha eski tarihlere gitmenin de uygun olacağı kanaati yaygındır. Peki, binlerce yıldır birçok farklı medeniyette kullanılan merhaba kelimesinin kökeni nedir? Bu büyüleyici kelimenin nereden geldiğini merak edenlere dahil olduysanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Merhaba Kelimesi Kökeni

Halihazırda etimolojik olarak incelediğimiz Merhaba kelimesi kökeni Arapçaya dayanır. Bilinen “ruhb” mastar kökeninden gelir. Bununla beraber anlamı ise “ferahlık” demek olup yer genişliği anlamındadır. Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid isimli eserde de mısralarda çokça “merhaba” geçer. Söze başlarken bu kelimenin kullanımı da bir giriş duası anlamı taşımasından gelir. Bununla birlikte İslam coğrafyası açısından da kelimenin önemi büyüktür. Çünkü selamdan sonra kelam tabirini çokça duyanlar bilecektir ki merhaba kelimesi ilk kelamdır. Özellikle kaside, gazel, sözlü sohbet konuşmalarında da bu kelimenin kullanımı vardır.

Merhaba Kelimesi Kullanımı

Başlangıç cümlesinde yer alan ilk kelime olan Merhaba nereden geliyor araştırmaları bununla da sınırlı değil. Selam verildikten sonra söylenen bu kelime aynı zamanda iltifat niteliği taşır. Çünkü ferahlık sunması açısından “yerin geniş olsun, hep rahat ol” anlamlarını karşılar. Ayrıca bir dua olması adına da dini görevi vardır.

Dostlar arasında çokça kullanılan merhaba kelimesine dair çeşitli deyimler ve sözler vardır. İltifat sözü Merhaba ile ilgili olarak “merhabası olmak” tabirini kullanan kişilerin sayısı da fazladır. Yakınlık ve dost olduğunu ifade etmek adına bu şekilde bir kullanım söz konusudur. Bunun tam tersi olarak ise “Merhabayı kesmek” de dostluğun bitmesi anlamına gelir. Ayrıca merhaba, çok daha geniş bir anlam kitlesine de sahiptir. Genişlik, bolluk, hoş görmek, açık fikirli, samimi olarak da kullanımları vardır.

Merhaba Nereden Geliyor Cevabı

Çoğunlukla Batı kültürü tesirli bir kelime olduğuna dair inanış vardır. Ancak görüldüğü gibi bunun doğruluğu söz konusu değildir. Bununla beraber Farsça olarak da “benden sana gelmez,” anlamına geldiği de ifade edilir. Buradaki temel unsurlar bunun doğru olmayacağını belirtmesine karşın yine de anlamca yakındır. Arapça ve Farsça dillerinin yakınlığı da göz önüne alınırsa çok büyük bir aykırılık yoktur.

Kur’an-ı Kerim İçerisinde Merhaba

Yalnızca Arapça olması değil, sahip olduğu anlamlar bütünü bakımından da değerli olan Merhaba kelimesi, kutsal kitapta da kendisini yer bulur. Sad Suresi 59 ve 60. Ayetler içerisinde cehennemlikler anlatılırken onlara merhaba olmayacağının altı çizilir. Ayrıca Selamünaleyküm sonrasında değerli kabul edilen merhaba ile ilgili önemli dini eserlerde de kısımlar vardır.

 

One Reply to “Her Gün Duyduğumuz Merhaba Nereden Geliyor”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir