Epilepsi Sara Hastalığı Hakkında Her Şey

epilepsi sara hastalığı

Son yıllarda daha sık karşımıza çıkan epilepsi sara hastalığı tam anlamıyla beyin içi problem kaynaklıdır. Halihazırda nörolojik bir durum olmakla beraber vücutta çeşitli belirtileri oluşur. Bununla birlikte farklı nedenlerden kaynaklı ortaya çıkması da muhtemeldir. Ayrıca tekrar eden nöbet durumları da epilepsi hastalığında vazgeçilmezdir. Kronik hale gelen nörolojik bozukluğun bir sonucudur.

Epilepsi Nöbetleri

Eski zamanlarda Sara hastalığı olarak ifade edilen bu rahatsızlık günümüzde de devam eder. Tam anlamıyla kesin bir çözümü olmadığı gibi farklı durumlar nöbetler sırasında ortaya çıkar. Bunlardan en belirgini farkındalık kaybıdır. Kişinin bilinci bir anda kaybolacağı için çoğu zaman daha tehlikeli durumlarla karşı karşıya gelebilir. Ayrıca kol ve bacakların istemsiz hareketleri de söz konusudur. Birkaç saniye sürebilecek bu durumda kişinin mutlaka korumaya alınması gerekir. Kendisine ve çevresindeki nesnelere zarar verme durumu olabilmektedir.

Epilepsi Sara Hastalığı Nedenleri

Tam anlamıyla neden dolayı bu hastalığın ortaya  çıktığı bilinmemekle beraber çeşitli sebepleri vardır. Bunların başında genetik durum baskındır. Halihazırda ailede epilepsi sara hastalığı geçirmiş bireylerin bulunması da bir risktir.

Olası bir kaza durumunda kişinin beyim travması geçirmesi de epilepsinin ortaya çıkmasına neden olabilecek hususlar arasındadır. Burada beyine gelecek zararlı tepkiler ve darbelerin ne derece önemli olduğu açıktır. Ayrıca viral enfeksiyon durumları da yine epilepsi için bir nedendir. Çocuk yaşta otizmli olan bireylerin beyin içi hasara sahip olmaları halinde de epilepsi ortaya çıkabilmektedir.

Epilepsi Yaygın Mı?

Dünya genelinde 70 milyon civarında epilepsi hastası olduğunu kabul etmekle beraber bu sayının çok daha fazla olduğu da açıktır. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre bu sayının katlanarak devam etmesi de söz konusudur. Bununla birlikte nörolojik bozukluk listesinde de dördüncü sıradadır.

Epilepsi Sara Hastalığı Tedavisi Nedir?

Genel kapsamlı bir nörolojik muayene akabinde kişinin epilepsi hastası olduğu sonucuna varmak gerekir. Bunun dışında her nöbet durumunda bu kanıya varmak güçtür. Kan testleri ve muayene sonrasında anormallik durumlarına göre kararı uzmanlar verir. Sonrasında ise nöbetlerin daha az olması adına ilaç tedavisi uygulanır. Ancak burada elbette ki tam anlamıyla bir iyileştirme sürecinden bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte hem doğru ilacın hem de doğru doz miktarının kullanımı da son derece önem taşır. Uygun tedavilerin ve ilaçların kullanımıyla epilepsi sara hastalığı için büyük bir sorun teşkil eden nöbetlerden kurtulmak mümkündür. Burada nöbet geçirmeyen epilepsi hastası oranı ise %60 civarındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir