Asgari Ücret Hesaplaması Nedir?

asgari ücret sanabanabilgi

Halihazırda saatlik ya da aylık bazlı çalışmalarla belirlenen asgari ücret hesaplaması nasıl olur? Yasal olarak işçi ve çalışanların alabileceği en düşük ücreti ifade eder. Bununla birlikte minimum ücret olarak da ekonomik verilerde tanımı vardır. Ayrıca işçilerin bu yasal sınırın altında çalışması yasaktır. Çünkü emeğin daha düşük fiyatla satışı insan hakları ihlalidir. 20.yüzyıl sonlarında uygulamaya geçen asgari ücret kavramı hemen her ülke için bir gerçektir. Mevzuat üzerinden hesaplamalar her yıl gerçekleşirken birçok parametreye sahiptir.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Bir işçinin gıda, konut, giyim, sağlık ve ulaşım giderlerinin yanı sıra kültür ihtiyaçlarının dahil edilmesiyle ortaya çıkar. Günlük fiyatlama üzerinden en makul ve düşük biçimde hesaplaması gerçekleşir. Bununla birlikte ülkelerin asgari ücret tanımı farklılaşır. Bazıları sadece temel ve zorunlu ihtiyaçları baz alarak hesaplama yapar. Ancak gelişmiş ülkelerde eğlence, kültür ve sanat giderleriyle kişinin sosyal yaşam hakları da dahildir.

Asgari Ücret Karşıtlığı

Çalışma süresiyle doğrudan ilgili olan asgari ücret hesaplaması aslında birçok sorunu da ortaya çıkarır. Klasik Liberal anlayıştaki ekonomistler için ise tam anlamıyla bir köleleştirme durumudur. İşsizlik oluşturan bir tür uygulama olan asgari ücret sisteminin değişmesi gerektiğini savunur. Bununla birlikte birçok sanat eseri, sinema filmi ve kitaplarda bu durumun anlatımı vardır. Özellikle bu asgari ücret ödemelerini karşılaması söz konusu olmayan küçük işletmelerin sayısının artması bir olumsuzluktur.

Asgari Ücret Hesaplaması Nasıl Olur?

Haftalık çalışma saati 45 olmakla birlikte eşit dağılımında bir gün izin kullanımı vardır. Böyle bir durumunda kişinin çalışma süresi günlük 7 saat 30 dakikadır. Mesai günlerindeki tüm molalar ise buna dahildir. Her çalışanın mutlaka haftalık en az 1 gün mola günü bulunur. Bunu vermek zorunlu olurken bir kişinin haftanın yedi gün çalışması söz konusu değildir. Gerekli tüm vergilerin kesilmesinin ardından “net asgari ücret” ödemesi çalışana yapılır.

Arz ile talep dengesinin bozulması ise birçok nedenle kaynaklıdır. Bunların başında asgari ücret alan kişi sayısının önemi yüksektir. Halihazırda Türkiye için bu sayı 8 Milyona yakın olurken bu ciddi bir ekonomik problemdir. Bundan dolayı asgari ücret hesaplaması gerçeğinden çok daha önemli hale gelir. Avrupa için ise asgari ücretli çalışanların oranı oldukça düşüktür. Bundan ötürü temel fiyatlandırma yapmak işveren için bir yük oluşturmaz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir