Allah Cezanı Versin Nereden Geliyor?

Allah cezanı versin

Çoğu zaman kullandığımız Allah cezanı versin nereden geliyor acaba? Halihazırda iyi ya da kötü durumlardan sonra kullandığımız bu kalıbın birçok farklı anlamlandırılması söz konusudur. Özellikle “ceza” kelimesinden ötürü kötülüğü simgelemesi kullanımını da kötü gösterir. Çoğu zaman bu tip ifadelerin kullanılmaması gerektiğini söyleyenler ortaya çıkar. Peki, buradaki “ceza” kelimesinin neler ifade ettiğini gerçekten biliyor muyuz?

Deyimlerde Ceza

Söz konusu Türkçe deyimler arasında bu kelimenin kullanımı bir hayli fazladır. Allah cezanı versin, Allah’ın cezası, Allah cezasız bırakmasın seni gibi kalıplar vardır. Bununla birlikte cezanın her daim kötü bir anlam çıkarması da söyleyen kişiye tepkiyi oluşturur. Arapça geleneğiyle ilgili bağlantıları da var olan bu kelimeye ilişkin hemen köken incelemesi yapabiliriz.

Ceza Kelimesinin Kökeni

Buna karşın baktığımızda Arapça bir kökenden gelen “ceza”, bir fiilin aslında neticesini gösterir. Sonuç anlamında çokça kullanılmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim ayetlerinde de bunu bulabilmek söz konusudur. Özellikle Allah’ın sistemi ve düzeninden yüz çeviren kişilere uygulanacak olan karşıt durum için “ceza” kelimesi vardır. Ancak buradaki ifadede “karşılık” anlamı çıkar. Tam anlamıyla yine baktığımızda da herhangi bir olay, durum karşısındaki karşılığı manasındadır. Bu durumlar iyilik olabileceği gibi kötülüklerde olabilir. Keza dini öğretilerde de iyiliğin karşılığı her zaman iyilik, kötülükte ise kötülük vardır, anlayışı hakimdir.

Allah Cezanı Versin!

Çoğunlukla söylediğimiz “Allah cezanı versin” lafında karşılık kast edilmesi söz konusudur. Eğer kişinin yaptığı iş, iyi ve yararlıysa bu aslında övgüdür. Bununla birlikte kötülük durumlarında da yine kişinin kötülük görmesine dair bir beddua durumu oluşur. Eğer ortaya konan durumun iyi ya da kötü olup olmadığını bilmiyorsak en uygun ifade aslında bu kullanımdır. Çünkü sonucu en iyi bilen kişiye bir havale etme durumu vardır.

Allah’ın Cezaları

Herhangi bir durumla bağlantılı olarak Allah’ın karşılığında verdikleri için bu tabiri kullanmak gerekir. Er ya da geç neticelerin ortaya çıkmasına atıf durumu da hakimdir. Ancak şüphesiz ki artık cezanın ödül karşısında olması da Türkçe değişiminden gelir. Çoğu zaman insanların ceza kelimesinden negatif anlamlar çıkarması da bir sürecin getirdiğidir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir